Tjenester

trenger du taxi 6

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever av god service

Ski Taxi SA har konkurransedyktige tjenester for privatmarkedet, bedriftsmarkedet,

organisasjoner og for stat & kommune.

 

Både i opplæringen til sjåfører, og til daglig har vi fokus på å gi deg best mulig

service, og etterleve våre tre kjerneverdier:

 

  • Sikkerhet..
  • Trygget..
  • Punktlighet..

 

Verdiene våre går igjen i all kommunikasjon både online og offline, og vi ønsker kvalitet i alle ledd.

Derfor jobber vi kontinuerlig med å bli bedre, og er takknemlig for både ris og ros.

 

Velkommen til å kjøre med oss..