Pasienttransport

 

Pasient

Ski Taxi  henter og bringer til og fra sykehus, legekontorer og andre behandlingssteder hele døgnet – 24 timer. I løpet av et år har vi over 10.000 slike turer.

 

 

Hvor skal du bestille?

Det er pasientreisekontoret som skal bestille drosje/turvogn.  Ta derfor kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.

Dersom drosjen er forsinket, så ring det samme nummeret. Hvilken type bil som er best egnet i ditt tilfelle, avgjøres av den som behandler deg, og av pasientreisekontoret.

 

 

Ventetid

Tiden det tar for av- og påstigning er tenkt som vanlige ventetid. Derfor bør du være klar når vi kommer til avtalt tid.

 

 

Hvordan er det lagt opp?

Helseforetakene inngår avtaler med «transportørene» på anbud etter norsk lov om offentlige anskaffelser. Alle pasientreiser utføres da av den «transportøren» som  helseforetaket har inngått en avtale med.

 

Se pasienttransport