Persontransport

Utregning av pris

Maks fremmøte + kr/km x antall km + kjøretid på turen (du kan også beregne priser via priskalkulatoren).

Fra 01.01.2016 økte mva-satsen på persontransport fra 8 til 10 %.

 

 

1 – 4 Passasjerer

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag 41 51 51 61
Kr pr. km 13,24 16,55 16,55 19,86
Kjøretid pr. min. 8,15 9,16 9,16 11,20
Minstepris 107 133 133 161
Maks pris fremmøte 71 90 90 107

 

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag  50  60 58 66
Kr pr. km  16,25  19,50  19  21,50
Kjøretid pr. min.  9  11  12  13,50
Minstepris  131  158  155  180
Maks pris fremmøte  88  105  104  121

 

 

 

5 – 8 Passasjerer

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag 65 81 81 98
Kr pr. km 18,50 22,50 22,50 27
Kjøretid pr. min. 11,50 14,25 14,25 17
Minstepris 202 252 252 302
Maks pris fremmøte 126 157 157 188

 

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag 81 98 94 107
Kr pr. km 22,50 27 26 29,50
Kjøretid pr. min. 14,25 17 16,50 18,50
Minstepris 252 302 291 330
Maks pris fremmøte 157 188 180 206

 

 

 

 

9 – 11 Passasjerer og rullestol

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag 80 100 100 120
Kr pr. km 22 27 27 33
Kjøretid pr. min. 13,50 17,30 17,30 20,50
Minstepris 256 320 320 384
Maks pris fremmøte 163 204 204 245

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag  100 120  120  132
Kr pr. km  27  33  31,90  36
Kjøretid pr. min.  17,30  20,50  20  22,90
Minstepris  320  384  370  422
Maks pris fremmøte  204  245  237  270

 

 

 

 

12 – 16 Passasjerer

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag  92  115  115  138
Kr pr. km  25,50  31,60  31,60  37,50
Kjøretid pr. min.  16,30  20,35  20,35  24,50
Minstepris  310  388  388  466
Maks pris fremmøte  200  251  252  303

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag  115  138  138  152
Kr pr. km  31,60  37,50  37  41,60
Kjøretid pr. min.  20.35  24,50  23,50  26,70
Minstepris  388  466  450  510
Maks pris fremmøte  251  303  291  332

 

 

 

* Høytidstakst gjelder for følgende tidsrom:

  • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00..
  • Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, og 1. og 2. pinsedag, 1. og 17.mai, samt 1. og 2. juledag fra kl. 00.00 til kl. 24.00..

 

  • Prisene er inklusiv 10 % mva. Betaling må skje kontant hvis ikke annet er avtalt..
  • Bompenger tilkommer for tur og retur, unntatt for bompasseringer i Oslo og Østfold..
  • Turer fra Gardermoen belastes med tillegg for passeringsavgiften som er 90 kr..
  • Rullestol: Takst 3 + 50 kr..
  • Gyldig fra 01.01.2016