Persontransport

Utregning av pris.

Prisen regnes  ut i fra «Påslag + Kjørte km + tidsbruk».  Prisen taksameteret starter på, er forskjellig fra om du setter deg inn i bil på holdeplass eller hentes hjemme.

Bompenger på turer som berør bomringen, Oslo Pakke 3, kommer i tillegg.

 

1 – 4 Passasjerer

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag 44 55 55 65
Kr pr. km 14,16 17,70 17,70 21,25
Kjøretid pr. min. 8,50 10 10 12
Minstepris 114 142 142 165
Maks pris fremmøte 71 86 86 96

 

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag  54  65 58 70
Kr pr. km  18  21,25  19  23
Kjøretid pr. min.  9,63  12  11  13,50
Minstepris  140  165  155  185
Maks pris fremmøte  86  96  90  110

 

 

 

5 – 8 Passasjerer

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag 65 83 83 101
Kr pr. km 18,50 23,17 23,17 27,80
Kjøretid pr. min. 11,50 14,67 14,67 17,70
Minstepris 207 260 260 311
Maks pris fremmøte 126 157 157 188

 

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag 81 101 94 107
Kr pr. km 22,50 27,80 26 29,50
Kjøretid pr. min. 14,25 17.70 16,50 18,50
Minstepris 252 311 291 330
Maks pris fremmøte 157 188 180 206

 

 

 

 

9 – 11 Passasjerer og rullestol

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag 80 103 103 123
Kr pr. km 22 27,80 27,80 34
Kjøretid pr. min. 13,50 17,80 17,80 21,11
Minstepris 261 330 330 395
Maks pris fremmøte 163 204 204 245

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag  100 123  120  132
Kr pr. km  27  34  31,90  36
Kjøretid pr. min.  17,30  21,11  20  22,90
Minstepris  320 395 370  422
Maks pris fremmøte  204  245  237  270

 

 

 

 

12 – 16 Passasjerer

Spes. Man-Fre (06.00-17.00) Man-Tors (17.00-06.00) Fre (17.00-22.00) Fre (22.00-06.00)
Påslag  92  118  118  142
Kr pr. km  25,50  32,50  32,50  38,60
Kjøretid pr. min.  16,30  20,96  20,96  25,23
Minstepris  315  400  400  480
Maks pris fremmøte  200  251  252  303

 

Spes. Lørdag (06.00-22.00) Lørdag (22.00-06.00) Søndag (06.00-24.00) Høytid *
Påslag  115  142  138  152
Kr pr. km  31,60  38,60  37  41,60
Kjøretid pr. min.  20.35  25,23  23,50  26,70
Minstepris  388  480  450  510
Maks pris fremmøte  251  303  291  332

 

 

 

* Høytidstakst gjelder for følgende tidsrom:

  • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00..
  • Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, og 1. og 2. pinsedag, 1. og 17.mai, samt 1. og 2. juledag fra kl. 00.00 til kl. 24.00..

 

  • Prisene er inklusiv 10 % mva. 
  • Bompenger tilkommer for tur og retur, unntatt for bompasseringer i Oslo..
  • Turer fra Gardermoen belastes med tillegg for passeringsavgiften som er Kr 100,-
  • Rullestol: Takst 3 + 50 kr..
  • Gyldig fra 11.10.2017