Holdeplasser

Våre holdeplasser

Holdeplassen vår i Ski sentrum er vegg i vegg med Ski stasjon som er  en av stasjonene  på Østfoldbanen.

 hOLDEPLASSER copy

I Ski så deler Østfoldbanen seg i en østre linje som går via Askim og Mysen til Sarpsborg, og en vestre linje som går via Moss og Fredrikstad til Sarpsborg.

Ski Taxi står klare til å kjøre deg til og fra  Ski stasjon.

 

Vi ser frem i mot å frakte deg til og fra Ski sentrum og Ski stasjon.