Om Ski Taxi

Ski Taxi har lange tradisjoner i Ski og Oppegård

 

Ole 2

Ole Emil Johansen, Daglig leder

Vi har lange tradisjoner med taxitjenester i Ski, Oppegård, Nordby og Vinterbro. Ski Taxi er et samvirkeforetak som er eid av 25 andelseiere med 29 biler.

 

I tillegg til vanlig kjøring av passasjerer med liten bil, så har vi også transport av grupper opp til 16 passasjerer og rullestolbrukere. Ski Taxi kan også tilby deg  TT-kjøring, pasienttransport og transport av skolebarn.

 

Eierforhold

Ski Taxi eier 50% av Ski Follo Taxidrift AS (SFD). SFD  leverer tjenester som oppgjør og avregning av kredit-kjøring og IKT-tjenester. De utfører også tjenester for bestilling av taxi.