- Faste priser til Oslo S og Gardermoen ...
- Lange taxi-tradisjoner for Ski og Oppegård..